Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

2021 en verder

Waar we afgelopen jaren alle zeilen moesten bijzetten om de reizigersgroei te faciliteren, is de uitdaging gekanteld naar het terugkrijgen van de reiziger, herstel van het aantal reizigers en van onze resultaten en financiële positie. Het uitgangspunt blijft een betaalbaar treinkaartje, goede operationele prestaties en tevreden klanten.
NS wil zijn reizigers nu en in de volgende concessie vanaf 2025 blijven voorzien van mobiliteit van wereldklasse: altijd dichtbij, duurzaam en betaalbaar. Daartoe blijven we innoveren en investeren in o.a. nieuwe treinen, meer betaalgemak, proposities die aansluiten bij veranderende klantbehoefte en reizigersgedrag, betere reisinformatie en stations van wereldklasse als mobiliteitshubs. Ondanks de verliezen die NS de komende jaren zal maken vanwege de neerwaarts bijgestelde reizigersprognose blijven we hierin investeren. Maar wel rekening houdend met deze neerwaarts bijgestelde reizigersprognose. Veel aandacht gaat de komende tijd dan ook uit naar het kleiner maken van onze organisatie om het kostenniveau en ons aanbod aan deze nieuwe werkelijkheid aan te passen. Ook als het virus weg is, zullen reisgewoonten anders blijven en reizigersaantallen zich pas na een lange periode volledig herstellen. Om de kosten daarmee in balans te brengen heeft NS een besparingsprogramma van € 1,4 miljard opgezet voor de periode tot en met 2024. NS laat het maatschappelijk belang zwaar meewegen in de dienstverlening voor de reiziger. Omdat ook in de toekomst te kunnen waarborgen, zijn voor NS financiële afspraken nodig. 

Toevoegen aan verslag
Print pagina