Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten

Om onze ambities waar te maken en het treinkaartje betaalbaar te houden, zijn een gezonde financiële positie en een gezond resultaat noodzakelijk. Dit rendement moet het gevolg zijn van goede operationele prestaties en tevreden klanten. Op die manier kunnen we blijven investeren in nieuw materieel hetgeen ook in het publieke belang is. De ontwikkeling van het onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten is een goede graadmeter om vast te stellen of het bedrijf in staat is met haar bedrijfsactiviteiten een gezond rendement te realiseren. Het onderliggend resultaat toont het resultaat uit bedrijfsactiviteiten geschoond voor bijzondere posten. Door corona is het onderliggend resultaat 2,7 miljard gedaald en toont een negatief resultaat uit bedrijfsactiviteiten van - € 2,4 miljard. Het moge duidelijk zijn dat dit onvoldoende is om onze ambitie waar te maken. Eerste focus ligt op het weer terugkrijgen van de reiziger in onze treinen en op de stations zodra dit weer mogelijk is en op de aanpassing van onze organisatie naar een kleiner NS om te komen tot een financieel verantwoorde bedrijfsvoering met als uitgangspunt een betaalbaar treinkaartje.

(in miljoenen euro’s)

2020

2019

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

-2.443

287

Waarvan buitenland

  

-742

55

Afwikkeling diverse claims

9

5

Remarketing fee Fyra

 

-21

Beschikbaarheidsvergoeding

-818

 

NOW regeling

-24

 

EMA en ERMA Abellio UK

-1.525

 

WO II voorziening

5

47

CLE-mechanisme

 

-4

Voorziening verlieslatende contracten en impairment Abellio UK

702

 

Impairment Abellio Duitsland

68

 

Bijzondere waardevermindering HRN contract

1.562

 

Voorziening reorganisatie

31

 

Terugontvangen boete ACM

 

-41

Overige

3

2

Onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten

-2.430

275

Waarvan onderliggend resultaat buitenlandse activiteiten exclusief effect IFRS 16

-1.489

29

De bijzondere posten in 2020 hebben voornamelijk betrekking op steunmaatregelen in het kader van corona en verwerking van de bijzondere waardeverminderingen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland en de voorziening voor mogelijke beëindigingsvergoedingen in het Verenigd Koninkrijk.
In 2019 bestaan de bijzondere posten met name uit de ontvangen remarketing fee Fyra, de getroffen voorziening van € 47 miljoen in verband met individuele tegemoetkomingen Tweede Wereldoorlog en terugontvangen boete die eerder was opgelegd door ACM.

Toevoegen aan verslag
Print pagina