Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Prestaties in een bredere context

Benchmark

In 2020 ontving de Tweede Kamer de resultaten van de meest recente internationale benchmark van NS en ProRail. In deze benchmark werden onze prestaties over de periode 2014-2018 vergeleken met soortgelijke spoorwegondernemingen (DSB, NMBS, SBB, Greater Anglia, West Midlands Trains). Uit de benchmark blijkt dat NS en ProRail bovengemiddeld presteren op klantwaardering, punctualiteit en veiligheid voor reizigers. De klantwaardering stijgt het sterkst van de vergelijkingsgroep (11%), vooral door de verbeterde operationele prestaties en modernisering van materieel en stations. Daarnaast realiseren we een hoge productiviteit met een druk bereden spoorwegnet en intensieve inzet van treinen. Dit leidt tot relatief lage kosten per reizigerskilometer. Daarnaast zijn we koplopers op het gebied van duurzaamheid.

Reputatie

De reputatie van NS wordt onderzocht en berekend door de Reptrak Company. De RepTrak-score heeft in het tweede kwartaal van 2020 een historisch hoogtepunt bereikt met de waarde van 70. Ondanks een lichte daling aan het einde van het jaar is ook het jaargemiddelde uitgekomen op een recordscore van 69. De reputatiescore lag daarmee boven de doelstelling van 2020 van 62. Vooral op maatschappelijke waarden en de score als werkgever doet NS het goed. De meerjarige opwaartse trend blijft daarmee gehandhaafd.

Transparantie

NS is transparant over haar prestaties en rapporteert maandelijks via www.ns.nl de recente scores op de in de HRN-concessie vastgestelde kpi’s met een uitgebreide verantwoording. Door de coronacrisis konden we niet alle kpi’s het hele jaar meten. NS is opgenomen in de vaste onderzoeksgroep van de 250 grootste Nederlandse organisaties van de Transparantiebenchmark. Dit is een instrument van het ministerie van Economische Zaken om de maatschappelijke verslaggeving in Nederland te bevorderen. De uitkomsten worden gepresenteerd in een Transparantieladder en publiek toegankelijk gemaakt en gecommuniceerd. De beoordeling over jaarverslag 2019 heeft niet plaatsgevonden. Voor jaarverslag 2018 stond NS in de top-3. Het jaarverslag 2019 van NS was genomineerd voor de Sijthoff-prijs van het Financiële Dagblad.

Toevoegen aan verslag
Print pagina