Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Loopbaan

NS laat medewerkers zelf regie nemen op hun loopbaan. In 2020 hebben 394 collega’s een loopbaanoriëntatietraject gevolgd (2019: 605). We bieden een Loopbaanplatform met informatie over loopbaanmogelijkheden, een nieuwe zelfscan voor vaardigheden die nu gevraagd worden en een hulpmiddel dat medewerkers laat zien wat op basis van hun huidige functie een passende nieuwe functie zou zijn.
Als organisatieontwikkelingen gevolgen hebben voor medewerkers, zet NS vroegtijdig in op begeleiding naar ander werk binnen of buiten NS. Dit doen we om boventalligheid van medewerkers te voorkomen. In 2020 heeft het grootste deel van de boventallige medewerkers binnen de begeleidingstermijn ander passend werk gevonden. NS begeleidt medewerkers niet alleen in het kader van premobiliteit en boventalligheid, maar ook in het kader van re-integratie en outplacement. Een groot deel van de re-integranten keert uiteindelijk terug in eigen (aangepast) werk of ander werk bij eigen werkgever. 

Toevoegen aan verslag
Print pagina