Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Duurzame mobiliteit 

Ruim 50% van alle wegkilometers en de daarbij behorende CO2-uitstoot zijn herleidbaar tot werkgevers in Nederland. Bij hen ligt een belangrijke sleutel om de CO2-uitstoot van mobiliteit te verlagen. In 2015 hebben 15 werkgevers op initiatief van VNO-NCW, het ministerie van IenW, Natuur & Milieu en NS de coalitie Anders Reizen opgericht om verduurzaming van de zakelijke mobiliteit van medewerkers te stimuleren (andersreizen.nu). In 2020 telde de coalitie 65 grote werkgevers met een impact op 500.000 medewerkers. Doelstelling van de coalitie is het halveren van de CO2-uitstoot van het woonwerkverkeer, zakelijke mobiliteit en vliegreizen in 2030 (ten opzichte van 2016 per FTE), al zal mogelijk als gevolg van corona deze doelstelling bijgesteld moeten worden. Hierbij wordt handelingsperspectief geboden door het delen van best practices. De ambities en best-practices zijn overgenomen in het Nederlands Klimaatakkoord.
In 2020 hebben veel werkgevers mobiliteit hoger op de agenda geplaatst. Door de reisbeperkingen zien organisaties de materialiteit van reizen en noodzaak om het beleid duurzaam te hervormen. Om werkgevers handelingsperspectief te bieden en de CO2-uitstoot van internationaal reizen terug te dringen zijn de best practices uit het netwerk gebundeld in het kennisdocument de ‘Vliegwijzer’. Hierin is naast reductie ook veel aandacht voor learnings om vliegen op afstanden tot 700 kilometer te vervangen voor reizen per trein. Anders Reizen pleit er verder voor om het fiscaal stelsel te herzien en in te richten zodat duurzaam reizen gestimuleerd gaat worden. Tot slot heeft NS zich in 2020 gecommitteerd aan een zero-emissie-personenwagenpark voor 2025.
Het resultaat hiervan is dat de gemiddelde CO2-besparing van de deelnemers in 2018-2019 4,2% bedraagt. De landelijke trend was stijgend. NS wil als werkgever ook koploper blijven met haar eigen mobiliteitsbeleid. In 2020 is een nieuw internationaal reisbeleid doorgevoerd waarbij medewerkers binnen een straal van 700 km en 8 uur reistijd standaard met de trein reizen.

Duurzaam imago NS

NS participeert al een aantal jaren in het onderzoek ‘Dossier Duurzaam’. Dit onderzoek is in 2020 gewijzigd naar ‘Monitor Merk & Maatschappij’. Doordat de vraagstelling is gewijzigd vallen de scores van veel merken lager uit dan in voorgaande jaren. Voor NS bleef de score gelijk, waardoor we in de ranking stegen naar een vijfde positie (2019: 12). We staan op plek 11 als het gaat om spontaan genoemde duurzame merken (2019: 15). Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de maatschappij en in de afweging van consumenten voor het kiezen voor de trein. We zien een verschuiving in de beoordeling op duurzaamheid van de diverse vervoersmiddelen: de elektrische auto wint het in 2020 van de trein. In 2019 was dit andersom.

Toevoegen aan verslag
Print pagina