Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Vitale organisatie en ziekteverzuim 

NS verlegt de aandacht van sturen op verzuim naar vergroten van werkvermogen van medewerkers. Met metingen krijgen we meer inzicht in de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers. Op basis van deze inzichten kunnen gerichte acties worden ondernomen om de organisatie vitaler te maken en ziekteverzuim te voorkomen. Het verzuimcijfer voor NS kwam in 2020 uit op 6,6% (2019: 6,6%). Bij het uitbreken van corona was er sprake van een piek in het ziekteverzuim, maar sinds april ligt het ziekteverzuim iedere maand (iets) lager dan in dezelfde periode in 2019. We zien dat er met name aandacht gewenst is voor langdurig verzuim. De frequentie van ziekmeldingen en ook het aantal medewerkers dat zich niet ziekmeldt in een jaar ligt dicht bij het Nederlandse gemiddelde. NS gaat in 2021 met de nieuwe arbodienst Arbo Unie leidinggevenden en medewerkers beter begeleiden als er sprake is van langdurig verzuim.

Toevoegen aan verslag
Print pagina