Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Stations en omgeving

Gastvrije stations zijn een pijler in de strategie van NS. Het zijn knooppunten van mobiliteit en leefbaarheid en ze spelen daarmee een belangrijke rol in stedelijke ontwikkeling. De afgelopen jaren heeft NS samen met ProRail het niveau van (basis)voorzieningen en diensten op stations in Nederland verbeterd om de reiziger een fijne, comfortabele en veilige plek te bieden.

Als NS Stations verzorgen we op alle stations in Nederland de dagelijkse operatie, bestaande uit beheer (schoon, heel en veilig), services (zoals fiets- en autoparkeren, toiletten, wachtvoorzieningen) en exploitatie (verhuur casco’s en eigen retail). Daarbij focussen we ons op de extra voorzieningen die het reizen per trein en het verblijf op het station aangenamer maken, met inachtneming van de grootte van het station en het aantal reizigers. Daarnaast dragen we samen met ProRail bij aan de ontwikkeling en realisatie van verbouw en nieuwbouw van stations. Tenslotte werken we met partners aan gebiedsontwikkeling.

Voorzieningen en services

Stations zijn, afhankelijk van de grootte en het aantal reizigers ingedeeld in stationstypes met bijbehorende voorzieningen. Het streven is om per type een aantal voorzieningen te realiseren.

Stationstype

Aantal

In- en Uitstappers per dag

Voorzieningen

 

6

>75.000

Kathedraal

 

(Amsterdam Centraal

Den Haag Centraal

Utrecht Centraal

Rotterdam Centraal

Schiphol Airport

Leiden Centraal)

 

21

25.000-75.000

Mega

(o.a. Arnhem Centraal

Eindhoven Centraal

Zwolle

Groningen

Dordrecht)

 

27

10.000-25.000

Plus

 

(o.a. Enschede

Leeuwarden

Roermond

Duivendrecht

Ede-Wageningen)

 

230

1.000-10.000

Basis*

 

(o.a. Baarn,

Geldermalsen

Kampen)

 

117

<1.000

Halte*

 

(Harlingen Haven, Heerlen de Kissel, Santpoort Zuid)

  • * Binnen het stationstype Basis en Halte bevinden zich stations met een stationsgebouw en stations zonder stationsgebouw. Op de stations met stationsgebouw kunnen meerdere voorzieningen gerealiseerd worden, in tegenstelling tot stations zonder stationsgebouw. Daarnaast speelt naast de aanwezigheid van een stationsgebouw ook het aantal In/Uitstappers mee bij het wel of niet aanbieden van voorzieningen (of type van de voorziening).

Ordening stations

Het kabinet heeft besloten dat rollen, verantwoordelijkheden en eigendomssituaties inzake stations ongewijzigd blijven. ProRail en NS Stations hebben samen binnen deze kaders de eerste contouren van een verbeterd samenwerkingsmodel ontwikkeld. Daarnaast is afgesproken dat er een stationsagenda komt.

Beleving van stations

NS Stations biedt op stations, afhankelijk van hun grootte, diverse voorzieningen aan bezoekers om er prettig te verblijven en tijd optimaal te besteden. Het percentage klanten dat het station beoordeelt met een 7 of hoger kwam in 2020 uit op 79%. Met name in het derde kwartaal was de score hoog: de maatregelen op de stations en de rustigere stations leidden tot een prettige reiservaring. Daarnaast waren er relatief meer reizigers met een sociaal of recreatief doel, die een positiever oordeel over de stations hebben. Verder hebben extra schoonmaakwerkzaamheden bijgedragen aan een hoger oordeel. In het tweede kwartaal heeft er geen meting plaatsgevonden.

 

2020

2019

2018

2017

2016

Klanttevredenheid stations

79%

77%

76%

73%

70%

Gastvrije stations

In 2020 heeft NS Stations met partners als ProRail wederom diverse stations verbeterd. We hebben ook op kleinere stations geïnvesteerd in faciliteiten die de gastvrijheid verhogen: toiletvoorzieningen, watertappunten, betere parkeergelegenheid en fietsenstallingen. We zoeken naar geschikte invulling voor leegstaande ruimtes op het station om de beleving en sociale veiligheid te bevorderen met behoud van de eigenheid van het pand en met zorg voor ons erfgoed. De uitkomsten van onderzoek naar wachtruimtes in samenwerking met ProRail, de Universiteit van Amsterdam en het Weekend van de Wetenschap worden meegenomen als input voor nieuw te ontwerpen wachtruimtes.

Stations Rookvrij

In september zijn de laatste rookfaciliteiten, zoals rookpalen en asbaktegels, op de perrons verwijderd. De stations zijn daarmee sinds oktober rookvrij zijn. Met de rookvrije stations en perrons willen NS en ProRail bijdragen aan een rookvrije generatie. Vanaf 1 april 2020 worden geen rook- en tabakswaren in de eigen winkels (Kiosk en de StationsHuiskamer) verkocht. Per 1 januari 2021 zijn onze filialen van AH-to-go gestopt met de verkoop van rook- en tabakswaren. Sinds 2020 worden geen contracten met nieuwe en bestaande huurders gesloten die op het station tabak willen verkopen.

AED’s op stations: aanbesteding gestart

In 2020 is de aanbesteding gestart voor AED’s op alle stations. Hiermee willen NS en ProRail een bijdrage leveren aan een landelijk dekkend AED-netwerk. Bij een hartstilstand is de kans op overleven het grootst als een reanimatie binnen de eerste zes minuten start met de inzet van een AED.

Vergroten maatschappelijke en lokale betrokkenheid

In 2020 is NS Stations gestart met een actieplan voor meer maatschappelijke initiatieven op stations.. Zoals in Restaurant Buitensporig op station Tiel: hier werken mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Bij Zuivere Koffie op Zaandijk Zaanse Schans leren ex-gedetineerden een ambacht. Met deze initiatieven verbinden we het station nadrukkelijker met het dorp of de stad en zorgt NS er samen met maatschappelijke partners voor dat het station meer is dan een plek om de trein te nemen. Initiatieven zijn terug te vinden op www.oponsstation.nl.

Schone stations

Het klantoordeel reinheid op stations heeft in 2020 niet plaatsgevonden vanwege corona. Echter door het lagere aantal reizigers in 2020 werd het wel mogelijk om in overleg met opdrachtgevers (ProRail, gemeenten en overige) meer aandacht te besteden aan de schoonmaak van contactvlakken, geplande werkzaamheden eerder uit te voeren en de algehele verzorgdheid van stations te vergroten. We hebben diverse innovaties in de praktijk gebracht of uitvoerig getest. Daaronder vallen bijvoorbeeld de sensoren voor detectie van graffiti. Ook werken we samen met de schoonmaakleverancier in een innovatieplatform aan bijvoorbeeld sensoren in afvalbakken.

Toevoegen aan verslag
Print pagina