Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Sustainable Development Goals

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030, afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. NS draagt daaraan bij en heeft dat opgenomen in haar duurzaamheidsstrategie.
De visie van NS is: Nederland duurzaam bereikbaar. Voor iedereen. Met de strategie op duurzaam ondernemen geeft NS invulling aan het woord ‘duurzaam´. Dit doen we op basis van de 5 speerpunten fossielvrij -, circulair- groen ondernemen, voor en door iedereen.
Met onze stakeholders hebben we besproken welke SDG’s voor hen belangrijk zijn en aan welke NS in de toekomst nog meer kan bijdragen. Mede op basis daarvan hebben we 9 SDG’s vastgesteld waaraan NS bijdraagt. Op 5 ervan sturen we direct vanuit onze strategie op duurzaam ondernemen. Aan de andere vier SDG’s dragen we bij door middel van onze reguliere bedrijfsvoering.

De Sustainable Development Goals bij NS

NS wil vaststellen hoe we onze bijdrage aan de SDG’s kunnen meten en beïnvloeden. Dit doen we door per speerpunt van de duurzaamheidsstrategie te bekijken aan welke subdoelen van de SDG’s deze bijdraagt. Dat wordt gemeten met indicatoren. De internationale indicatoren zetten we om in meetbare NS-indicatoren. Onderstaande tabel geeft deze stappen per speerpunt van de duurzame NS-strategie weer. SDG 13 betreft het beleid maken om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Voor NS is het maken van beleid relevant en een overall factor. Daarnaast kent SDG 13 geen goede indicator voor NS.

Strategie NS

Draagt bij aan deze subdoelen van de SDGs

Impact op subdoel SDG wordt gemeten door deze indicator

 

Hoe gaat de NS haar impact meten?

Zo weet NS haar impact op SDG:

Fossielvrij Ondernemen

7.2 By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix

7.2.1. Renewable energy share in the total final energy consumption

% Matching stroomverbruik met groene opwek

7, 9 en 13**

Aantal MWh opwek op NS gronden/gebouwen

 

Het aantal m3 gasverbruik

 

7.3 By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency.

7.3.1. Energy intensity measured in terms of primary energy and GDP

Het energieverbruik per reizigerskilometer

7, 9 en 13**

9.4 By 2030 upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable.

9.4.1. CO2 emission per unit of value added 

De CO2-uitstoot per reizigerskilometer

7, 9 en 13**

      

Circulair Ondernemen

12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources

12.2.1: Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP

 

Indicator in ontwikkeling*

12

12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources

12.2.2: Domestic material consumption, domestic material consumption per capita/GDP.

 

Indicator in ontwikkeling*

12

12.4. By 2020, achieve the environmentally sound management of chemicals and all wastes throughout their life cycle.

12.4.2. Hazardous waste generated per capita and proportion of hazardous waste treated

Kg geproduceerd gevaarlijk afval

12

12.5. By 2030, substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse

12.5.1: National recycling rate, tons of material recycled

% restafval van NS-afval

12, 13**

      

Groen Ondernemen

12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources

12.2.1: Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP

 

Indicator in ontwikkeling*

12

12.3. By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses

12.3.1. Global food loss index

 

Indicator in ontwikkeling*

12, 13**

      

Voor & door Iedereen

11.2 Provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all by 2030.

11.2.1. Proportion of population that has convenient access to public transport, by sex, age and persons with disabilities

% HRN stations met reisassistentie

11

  

Zelfstandig toegankelijk materieel: % van sprintervloot

 

 11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with disabilities

11.7.2: Proportion of persons victim of physical or sexual harassment, by sex, age, disability status and place of occurrence.

 

Indicator in ontwikkeling

11

      

Duurzame Mobiliteit

9.1. Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and trans-border infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all

9.1.2 Passenger and freight volumes, by mode of transport

We meten jaarlijks de impact van NS op de maatschappij door middel van het True Value Model

7,9,11,12 en 13**.

  • * Dit zal worden gemeten door de Circular Transition Indicator. In 2021 is de 0-meting voor deze indicator gereed en kunnen de circulaire prestaties worden genormeerd en bestuurd.
  • ** SDG 13 betreft het beleid maken om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Voor NS is het maken van beleid relevant en een overall factor. Daarnaast kent SDG 13 geen goede indicator voor NS.
Toevoegen aan verslag
Print pagina