Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Abellio

Abellio is een volle dochter van NS en opereert op de markten voor reizigersvervoer in het Verenigd Koninkrijk (VK; UK) en Duitsland. Abellio heeft een omzet van € 3,8 miljard gegenereerd. In 2020 heeft de coronapandemie operationeel en financieel ernstige gevolgen gehad voor de openbaarvervoersector. Door de coronacrisis is de winstgevendheid van diverse Abellio-concessies onder druk komen te staan. 

Het aantal reizigers is drastisch gedaald wat ertoe leidde dat het financieel resultaat is beïnvloed door grote eenmalige posten door aan corona gerelateerde voorzieningen voor mogelijke beëindigingsvergoedingen in het VK en door bijzondere waardeverminderingen van activa in het VK en Duitsland. De omvang van deze eenmalige posten is nog in behandeling bij de relevante vervoersautoriteiten en is daarom gebaseerd op voorlopige informatie en niet op basis van de definitieve uitkomst. Deze verwerkingswijze volgt uit grondslagen voor de jaarrekening die in overeenstemming zijn met internationale accountingstandaarden (IFRS).

Abellio geconsolideerd

2020

2019

(in miljoen €)

  

Omzet (excl. 50% joint venture Merseyrail)

3.844

3.454

Effect van aanvullende subsidie om spoordiensten in het VK te blijven leveren

1.525

n.v.t.

   

EBIT vóór eenmalige posten

43

55

Eenmalige posten

-786

-

EBIT gerapporteerd

-743

55

   

Nettoresultaat toerekenbaar aan NS

-554

4

Nettoresultaat toerekenbaar aan minderheidsbelangen

-203

7

Nettoresultaat over de periode

-757

11

De consolidatie van Abellio bestaat uit Abellio UK, Abellio Duitsland en de Nederlandse entiteit Abellio Transport Holding B.V.. 

Toevoegen aan verslag
Print pagina