Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Diversiteit en inclusie 

NS wil een aantrekkelijke werkgever zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dat kan door het totaal van medewerkers en managers een afspiegeling van de samenleving te laten zijn. We stimuleren het aantrekken en behouden van vrouwen, medewerkers met een migratie-achtergrond en mensen met een arbeidsbeperking. Dat verwachten we ook van onze leveranciers.  

Vrouwen in de top  

Eind 2020 bestond 37% van het seniormanagement van NS uit vrouwen (2019: 35%). Eind 2020 was het percentage vrouwelijke leden van de raad van commissarissen 50% en telde de raad van bestuur 2 vrouwelijke leden (50%). Onderzoek naar de inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen bij NS heeft laten zien dat er geen sprake is van een zogeheten ‘loonkloof’. 

Medewerkers met een arbeidsbeperking  

In 2020 waren er bij NS in totaal 119 mensen actief in zogenaamde duurzame banen, die gecreëerd zijn voor mensen met een arbeidsbeperking (2019: 103). In 2020 zijn vooral mensen op mbo- en hbo-niveau ingestroomd op een duurzame baan in de organisatie. Het bleek een uitdaging om onze doelstellingen te behalen, onder meer door de beperkte mogelijkheden om mensen goed in te werken vanuit een thuiswerksituatie. Eind 2020 stonden nog 3 vacatures open. We blijven de komende jaren hierop inzetten.
Vanaf januari 2020 zijn we gestart met een nieuwe aanpak voor het aantrekken en begeleiden van special talents voor de retail. Deze medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen bij hun werkzaamheden speciale begeleiding. In mei, juni, juli en augustus zijn de medewerkers en managers van winkels getraind in het begeleiden van special talents. Op 31 december had NS 93 special talents geplaatst.

Medewerkers met een migratieachtergrond  

Om te starten met een inhaalslag was er in 2020 extra aandacht voor de in- en doorstroom van medewerkers met een migratieachtergrond, onder meer met de pilot ’objectieve selectie’ van het ministerie van SZW, gerichte marketing, samenwerking met expertisecentrum ECHO en een diversiteitscommissie. Dit heeft geleid tot een groter aandeel van deze groep medewerkers in de top, het seniormanagement en bij de trainees. Daarnaast hebben we met medewerkers en leidinggevenden speciale aandacht besteed aan culturele verschillen en een inclusievere werkomgeving. Met andere werkgevers hebben we de serious game Blindspot ontwikkeld gericht op herkennen van onbewuste vooroordelen. 
In 2020 is vanuit onze samenwerking met de stichting UAF een leerwerktraject Techniek en IT gestart en hebben 5 statushouders werkervaring opgedaan. Daarnaast stimuleren we de instroom in reguliere vacatures en traineeships door intensieve samenwerking met de stichting UAF en gemeenten.

Toevoegen aan verslag
Print pagina