Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

NS Groep

Verslag van de raad van commissarissen

Vanaf half maart stortte de corona-uitbraak in Nederland NS in een diepe crisis. Het extreem gedaalde reizigersvolume heeft een grote wissel getrokken op ons bedrijf. De crisis maakte het werk van de RvC van een andere omvang, aard en intensiteit.

Personalia RvC

Benoemd per 4 maart 2014 tot 2018, herbenoemd tot 2022

Remuneratierapport raad van bestuur

De aandeelhouder, het ministerie van Financiën benoemt, op voordracht van de raad van commissarissen, de leden van de raad van bestuur van NS voor een periode van maximaal vier jaar.

Personalia raad van bestuur per 1 maart 2021

Aandachtsgebied: communicatie en corporate affairs, audit en risicobeheer, legal en bestuurssecretariaat, integriteit & compliance

Corporate governance

NV Nederlandse Spoorwegen is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd in Utrecht. NV Nederlandse Spoorwegen is de houdstermaatschappij van NS Groep NV. NS is een staatsdeelneming.

Beheersing van risico’s

Risicomanagement is het bewust omgaan met onzekerheden die een negatieve invloed kunnen hebben op het realiseren van de strategische doelstellingen.

Concernrisico’s

Organisatieverbetering

NS wil een organisatie zijn met een open en veilige cultuur, waar integer werken vanzelfsprekend is. We vinden het belangrijk om resultaatgericht te werken, maar wel binnen de normen en waarden die we hebben afgesproken.

Verklaring raad van bestuur

De raad van bestuur vindt dat de systemen van risicobeheersing en interne controle ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico’s in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt en een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële

Dialoog met onze stakeholders in Nederland

Naast dagelijks contact met reizigers onderhoudt NS intensieve relaties met veel verschillende stakeholders. Dankzij deze op vertrouwen gebaseerde dialoog kunnen we gezamenlijk kansen benutten en vroegtijdig risico’s accepteren of mitigeren.

Toon meer resultaten