Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiering

De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt € 914 miljoen (2019: € 1.146 miljoen). Ondanks het negatieve resultaat voor de verslagperiode wordt deze positieve kasstroom verklaard door de hoogte van de getroffen voorzieningen en bijzondere waardevermindering (€ 1.733 miljoen) welke ten laste zijn gebracht van het resultaat en de stijging van het werkkapitaal met € 273 miljoen (2019: € 87 miljoen stijging). Door uitstel van betaling van belastingen loopt de negatieve positie voor het werkkapitaal op. In november is 80% van de beschikbaarheidsvergoeding over 2020 ontvangen (€ 619 miljoen). Het restant ter grootte van € 196 miljoen volgt in 2021 en is als vordering verantwoord.
Abellio UK ontvangt vanuit de Emergency Measures Agreement maandelijks een voorschot van de DfT voor de financiering van haar activiteiten. Dit heeft een eenmalige positieve impact gehad op de kasstroom van ongeveer € 150 miljoen.
De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt € 602 miljoen (2019: € 750 miljoen). Dit betreft met name investeringsuitgaven ter grootte van € 548 miljoen in materieel en ICT-projecten, uitgezette deposito’s (€ 34 miljoen) en uitbreiding belegging NS Insurance (€ 4 miljoen).
De netto kasuitstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg € 25 miljoen (2019: € 511 miljoen uitstroom), door de aflossing van leaseverplichtingen ter hoogte van €482 miljoen en netto opname van een aantal leningen ter waarde van € 507 miljoen (2019: € 54 miljoen aflossing). De aandeelhouder heeft in 2020 gezien de huidige onzekere economische situatie afgezien van de uitkering van het slotdividend over 2019 van € 72 miljoen. In 2019 is € 37 miljoen interim dividend aan de aandeelhouder uitgekeerd.
Bovenstaande resulteert in een positieve kasstroom van € 337 miljoen (2019: € 115 miljoen negatief).

Toevoegen aan verslag
Print pagina