Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Vooruitzichten voor 2021

Abellio's goede naam in de afzonderlijke regio's wordt regelmatig bevestigd door onderzoeken en analyses. In kwaliteitsonderzoeken gooien de ondernemingen van Abellio consequent hoge ogen. Die goede operationele resultaten zijn echter niet terug te zien in de financiële situatie. Daarvoor zijn vooral externe oorzaken aan te wijzen, los van de corona pandemie. Uitdagingen voor de sector komen voort uit niet door de OV-autoriteiten gedekte hogere personeelskosten en de druk op de winstgevendheid door de hoge boetes in situaties waarop de vervoerders geen invloed hebben. Daarom volgt na een groeifase nu een fase van consolidatie en structurele herinrichting van de groep.

Allereerst is het essentieel voor de strategie van Abellio Duitsland om overeenstemming te bereiken met de OV-autoriteiten over een structurele wijziging van de compensatie- en boetemechanismen voor de bestaande concessies. We verwachten deze overeenstemming in 2021 te bereiken. Om de winstgevendheid verder te verbeteren, is intern begonnen met een programma dat zou moeten bijdragen tot betere resultaten. In 2021 wordt voor heel Duitsland een functionele structuur geïmplementeerd met één centraal managementteam. Als volgende stap wil Abellio de vier regionale ondernemingen in 2021 samenbrengen onder de naam Abellio Rail GmbH om te zorgen voor synergie en optimalisering en betere afstemming van bestaande processen. Voor PTS GmbH als verlener van reinigings- en beveiligingsdiensten heeft de nieuwe structuur geen gevolgen. Abellio is voornemens in de toekomst de aandeelhoudersstrategie te ondersteunen door bijvoorbeeld grensoverschrijdende verbindingen te verbeteren.

Toevoegen aan verslag
Print pagina