Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Samenwerken uit maatschappelijke verantwoordelijkheid

NS heeft vanaf de start van de coronacrisis gehandeld vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, door in opdracht van de Rijksoverheid vervoer voor vitale beroepen en noodzakelijke reizen mogelijk te blijven maken. We hebben samengewerkt met onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), regionale overheden, ProRail, andere vervoerders en consumentenorganisaties om het openbaar vervoer op een verantwoorde manier draaiende te houden. Ten tijde van de intelligente lockdown heeft NS op elk station een AH to go of Kiosk opengehouden. Zo konden reizigers en medewerkers altijd wat te eten en drinken kopen op het station.
We hebben vanaf dag 1 ingezet op gezamenlijk optrekken met andere vervoerders in OV-NL. Vanaf de tweede helft van maart heeft NS intern de Crisismanagementorganisatie (CMO) in het leven geroepen.
Vanuit het CMO onderhielden we de externe contacten. Het Corona Expert team van NS (onderdeel CMO) verwerkte maatregelen tot scenario’s die door de verschillende bedrijfsonderdelen (kunnen) worden uitgevoerd. Enkele overlegvormen waaraan NS deelneemt:

NOVB+

Samenwerking van NS met onder andere regionale vervoerders, stad- en streekvervoer, Rover en decentrale OV-autoriteiten onder coördinatie van IenW. Het NOBV+ bespreekt zaken als het af- en weer opschalen van de dienstregeling, maatregelen op het station en in de trein, verplicht dragen van mondkapjes, handhaving, wel of geen fiets in de trein en de spreiding van lestijden voor studenten. Het kabinet heeft het protocol ‘Verantwoord blijven reizen in het Openbaar Vervoer’ vastgesteld.

OV-NL

NS is lid van OV-NL. Deze vereniging van openbaarvervoerbedrijven in Nederland dient de belangen van vervoerders. Tijdens de coronacrisis fungeert OV-NL als belangrijke vraagbaak voor bijvoorbeeld media over onder meer coronamaatregelen en veilig reizen.

OV-NL Security werkgroep

De OV-NL Security werkgroep bespreekt met name nieuwe maatregelen en scenario’s op aspecten van handhaving en regelgeving en stemt deze af. De werkgroep voert ook structureel overleg met de politie, IenW en soms Justitie. Uit deze werkgroep komt bijvoorbeeld de uitzondering voor de mondkapjesplicht voor OV-personeel voort: zij mogen ook een gelaatsscherm dragen.

Creativiteit tijdens corona

De coronacrisis is ingrijpend maar maakte ook veel energie en creativiteit los. Zo maakte NS bijvoorbeeld 80 voedingen voor noodbeademingsapparatuur voor ziekenhuizen. Dit gebeurde in de werkplaats in Haarlem waar we ook treinen moderniseren. Van de winkels op de stations die werden gesloten, hebben we eten en drinken weggegeven aan lokale instellingen, zoals de Voedselbank.

Toevoegen aan verslag
Print pagina