Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Milieu-impact: emissies, landgebruik, afval, water en geluid

Onze negatieve milieu-impact is onder andere het gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat veroorzaakt luchtverontreiniging door emissies van onder meer CO2, SO2, NOx en fijnstof. Het gevolg is een negatieve impact op klimaat, natuur en gezondheid met kosten voor de maatschappij. Door gebruik van 100% groene stroom voor treinen en gebouwen is onze impact in de afgelopen jaren fors verminderd en zelfs ruim gehalveerd ten opzichte van 2014. Ook landgebruik, afval, watergebruik en geluidsoverlast leiden tot een negatieve milieu-impact.

De negatieve milieu-impact bedroeg in 2020 € 53 miljoen (€ 76 miljoen in 2019), onderverdeeld naar ongeveer € 7 miljoen direct als gevolg van NS en circa € 46 miljoen in de keten als gevolg van voor- en natransport, productie van treinen, en elektriciteit en infrastructuur. De daling ten opzichte van 2019 is veroorzaakt door het lagere aantal reizen en het daaruit volgende verminderde verbruik van voor- en natransport.
Vergeleken met de auto heeft de trein een positieve milieu-impact. Reizen met de trein voorkomt een deel van de impact van luchtverontreiniging, doordat deze inclusief de OV-fiets lager is dan van autoreizen en alternatief voor- en natransport. De positieve impact van geluid en landgebruik ten opzichte van de auto betreft de aangelegde wegen en geluidsmaatregelen die niet genomen hoeven worden omdat reizigers voor de trein kiezen. De positieve milieu-impact vergeleken met de auto is alleen berekend voor ‘keuzereizigers’: reizigers die een keuze kunnen en willen maken tussen de auto en de trein.

Toevoegen aan verslag
Print pagina