Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Maatregelen

Maatregelen in de trein

Voor de veiligheid van reizigers en medewerkers hebben we verschillende maatregelen genomen.

 • De overheid heeft per 1 juni het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht. Het OV was de eerste en lange tijd een van de weinige ‘ruimtes’ waar deze verplichting gold.

 • In onze treinen gaven we met groene stickers aan waar reizigers konden zitten. Sinds 1 juli zijn alle zitplaatsen weer beschikbaar. De stickers dienden als hulpmiddel om zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden. Ter bescherming van de conducteurs zaten de stickers vooral bij stoelen aan de raamkant. Vanaf december zijn we de stickers weer gaan verwijderen. Zo geven we reizigers meer verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheid om zelf een plek uit te kiezen.

 • Reizigers vragen we bij controle het vervoerbewijs zelf voor het scanapparaat van de hoofdconducteur te houden.

 • Tijdens de reguliere schoonmaak besteden we extra aandacht aan de contactpunten zoals deurklinken en hoofdsteunen.

 • In de toiletten in de treinen worden zeep en papieren handdoekjes extra aangevuld.

 • Het proces van NS Reisassistentie is (deels) aangepast, bijvoorbeeld qua liftgebruik en looprichtingen voor reizigers met een beperking.

 • Van 12 juni tot 1 juli was het niet mogelijk een fiets mee te nemen in de trein, nu vragen we reizigers hun reis met fiets te registreren in de Treinwijzer.

Maatregelen op stations

Ook op de stations hebben we in samenwerking met ProRail maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat stations schoon en veilig bleven voor reizigers en medewerkers.

 • Op stations, perrons, in wachtruimtes et cetera is anderhalve meter afstand houden de norm.

 • Stations zijn voorzien van stickers met pictogrammen, bijvoorbeeld over loopstromen en afstand houden. Hierbij maken we gebruik van de nudging-methode waarbij bezoekers automatisch de juiste richting volgen.

 • Vertonen van filmpjes met de coronaregels, gebaseerd op de RIVM-richtlijnen op 16 stations op 8 grote en 15 kleine schermen. De filmpjes zijn ook getoond op de schermen in de treinen. De omroep op de stations en in de trein ondersteunde de boodschap.

 • Inzet van collega’s die de reizigers welkom heetten op het station en ze herinnerden aan de coronaregels.

 • We plaatsten hygiënezuilen op diverse stations en in onze winkels op de stations. De winkels en OV-servicewinkels kregen ook kuchschermen.

 • Inzet van crowd-controlmedewerkers op enkele stations om spreiding van reizigers te stimuleren.

 • Tijdens reguliere schoonmaak was er extra aandacht voor contactpunten.

 • Als gevolg van de landelijke mondkapjesplicht in de publieke ruimte geldt per 1 december een mondkapjesplicht op stations en perrons. Voor die datum gaven we reizigers en medewerkers het dringende advies een mondkapje te dragen.

 • Omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan een aangenaam verblijf op het station, hebben we met huurders samengewerkt om winkels zoveel mogelijk open te houden.

Maatregelen voor NS-medewerkers

Onze eerstelijnsmedewerkers als conducteurs, medewerkers Veiligheid & Service, machinisten, monteurs, retailmedewerkers en service-collega's stonden vanaf dag 1 in de frontlinie van de pandemie. Sindsdien ziet het werk in de trein, op het station en in de werkplaats er anders uit. Voor een aantal functies hebben we zogeheten handelingsperspectieven opgesteld. Hierin beschrijven we per functie onder meer het gebruik van beschermingsmiddelen, wat te doen bij incidenten en hoe collega’s hun functie in coronatijd het beste kunnen uitoefenen. De handelingsperspectieven worden regelmatig bijgewerkt.
Naast ondersteuning met tips voor het thuiswerken en om fysiek en mentaal fit te blijven, biedt NS een praktisch aanbod, zoals een corona-sneltest voor collega's die op de trein, in de bijsturing, op het station of in de werkplaats werken. De gezondheid en het welzijn van onze medewerkers staat hierbij voorop.
Onze kantoorcollega’s werken sinds maart in principe vanuit huis. Onze kantoren zijn ingericht op de anderhalvemetersamenleving, maar thuiswerken blijft vooralsnog het uitgangspunt. Met onder meer beeldschermen, bureaustoelen en ict ondersteunt NS de thuiswerkers zo goed mogelijk. We hebben daarnaast veel activiteiten ontplooid om de verbondenheid met alle collega’s in stand te houden.

Onderzoek: trein veilig om mee te reizen

Uit onderzoek van zowel Deutsche Bahn, de Rail Safety & Standards Board als de UIC blijkt dat dankzij de genomen maatregelen de trein veilig is om mee te reizen. Zo blijkt dat treinen geen besmettingshaard zijn en loopt treinpersoneel dat veel contact heeft met reizigers geen aantoonbaar hoger risico dan gemiddeld op besmetting met het coronavirus.

Toevoegen aan verslag
Print pagina