Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Ontwikkeling van stationsgebieden

Bij een station van wereldklasse hoort ook een omgeving van wereldklasse; een plek die ruimte biedt voor de treinreiziger en zijn voor- en natransport, maar ook voor stedelijke functies als wonen, werken, recreëren, onderwijs. Door stationsgebieden te ontwikkelen en te verdichten, wordt het gebruik van openbaar vervoer als logisch vervoermiddel gestimuleerd en wordt de druk op andere infrastructuur verlicht.
Het bestemmingsplan Cartesiusdriehoek fase 2-6 in Utrecht is deze zomer ter inzage aangeboden. De Cartesiusdriehoek, nabij Utrecht Centraal, wordt een vooruitstrevende inclusieve stadswijk met een programma van 2.800 woningen en ruimte voor ontspanning en natuur waar mensen, door onderlinge verbinding, lang gezond en gelukkig kunnen leven. Met de gemeente Utrecht hebben we ook afspraken gemaakt over de Tweede Daalsedijk aan de andere zijde van het spoor. Voor de realisatie van EKP-terrein Noord in de Bossche Spoorzone is een overeenkomst getekend tussen de gemeente Den Bosch, grondeigenaren PostNL en NS Stations met ontwikkelaar SDK. Dit terrein wordt een levendig en creatief woon-, werk- en leergebied, waaronder een kunstacademie en meer dan 800 woningen.
Voor Zwolle Spoorzone aan de Hanzeland-zijde is het stedenbouwkundig plan gereed.
In 2020 startte ook een studie naar verdere ontwikkeling van stationsgebied Alkmaar, onder meer met woningbouw. NS Stations en de gemeente tekenden een intentieovereenkomst.

Spooroverbouwingen

Bouwen boven treinsporen biedt een kans om ruimtegebrek in de steden tegen te gaan én om bereikbare leefgebieden te creëren vlak bij het station. Samen met de gemeente Den Haag en ProRail zijn we in samenwerking gestart met een studie voor het overbouwen van het spoor in het stationsgebied van Den Haag Centraal. De gemeente wil hiermee de twee stadsdelen aan weerszijden van het spoor beter met elkaar verbinden. Daarnaast onderzoeken we met onder andere gemeenten en ProRail spooroverbouwingen in het stationsgebied van Utrecht Centraal en voor station Amsterdam Sloterdijk.

Toevoegen aan verslag
Print pagina