Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Leiderschap bij NS 2020 

De gevolgen van de coronacrisis dwingen ons als organisatie om kosten te besparen, kleiner en wendbaarder te worden. NS heeft deze beweging ingezet. Leiders spelen een cruciale rol in de strategie van NS en het laten slagen van de verandering. Daarom is ook in 2020 actief in leiderschapsontwikkeling geïnvesteerd. In het voorjaar en in de zomer zijn voor de top 50, inclusief RvB, leiderschapssessies georganiseerd. Onderwerp van gesprek waren:

  • Leiderschap in crisistijd en de coronacrisis in het bijzonder

  • Virtueel leiderschap. Leidinggeven op afstand

  • De crisis als katalysator voor een wendbare en weerbare organisatie

  • Betrokkenheid, veiligheid en vitaliteit van medewerkers

In de tweede helft van het jaar startten we een traject om onze leiders op lange termijn te inspireren, te verbinden en ondersteunen in hun ontwikkeling als leider. Betrokkenheid, vitaliteit, verbinding en vertrouwen van alle medewerkers zijn hierin een belangrijke basis om vanaf 2021 samen te werken aan de transformatie van NS. Dit leiderschapsprogramma wordt in 2021 dan ook voortgezet met een focus op dit onderwerp.

Opvolging 

Er is in 2020 onverminderd aandacht geweest voor doorstroom van huidige en het klaarstomen van toekomstige leiders. Daarbij sturen we op meer diversiteit onder leidinggevenden in de top van de organisatie en in de opvolgingsplanning. Voor sleutelposities hebben we voor korte of lange termijn opvolgers in beeld en reviewen we drie keer per jaar de opvolging.  

Leiderschapsontwikkeling van middelmanagement  

Medewerkers die kunnen en willen doorgroeien naar een leidinggevende positie, bieden we ondersteuning op maat en in-company leiderschapsprogramma’s. Zo hebben we het programma voor een groep van 20 kandidaten voor managementposities afgesloten. Een van hen heeft tijdens het programma een vervolgstap gezet. Alle deelnemers geven aan via het programma de gewenste persoonlijke ontwikkeldoelen te hebben behaald. In 2020 is geen nieuwe groep gestart als gevolg van de bezuinigingen.

Toevoegen aan verslag
Print pagina