Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Groen ondernemen 

2020 is het eerste jaar dat groen ondernemen aandacht krijgt als speerpunt binnen duurzaam ondernemen. Doelen en strategie zijn vastgesteld om de komende decennia te komen tot een ‘groener NS’. Doel is om positief bij te dragen aan biodiversiteit, gezondheid, klimaatverandering, klimaatadaptatie en binnenstedelijke grondontwikkeling. Zo worden we aantrekkelijker en toekomstbestendiger. Hiervoor hanteren we de uitgangspunten beschermen, benutten en verrijken. 

Beschermen 

De 65 hectare groen die nu op en rond de stations ligt, onderhouden en vervangen we indien het minder vitaal of dood is. Indien exoten de overhand krijgen worden zoveel mogelijk natuurlijke vijanden ingezet. Denk aan het nestkastje voor koolmezen tegen de eikenprocessierups. Dit gebeurt in opdracht van ProRail. 

Benutten 

Door de klimaatverandering hebben we te maken met extremer weer met bijvoorbeeld water- en hitteoverlast tot gevolg. Het inzetten van extra groen kan hier een oplossing voor zijn. Denk aan het planten van bomen om hittestress te voorkomen en het gebruik van natuurlijke waterafvoer (wadi’s) en groene daken om water op te vangen.

Verrijken 

Door het inzetten van meer soorten, afgestemd op de omgeving, wordt de biodiversiteit vergroot. In 2020 is dit op 21 stations gebeurd door het inzetten van nieuwe prairiebeplanting, vaste planten en bloemenmengsels. In totaal betrof dit 1,4 hectare. Daarnaast zijn in 2020 op tien stations veteranenbomen geplaatst. Dit zijn bomen waar we voor zorgen dat die gezond en mooi oud worden. In de buurt van deze boom worden ook bloemen en planten geplant om de biodiversiteit verder te stimuleren.

Toevoegen aan verslag
Print pagina