Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

ScotRail

ScotRail is actief door heel Schotland, met treinverbindingen tussen de zeven grote steden van het land en treinverbindingen van de Great Scottish Scenic Railway in de Highlands, Borders en South West. Het netwerk van ScotRail bestaat uit meer dan 350 stations en 9 onderhoudslocaties.

Ook tijdens de coronapandemie is door ScotRail de veiligheid van reizigers en medewerkers vooropgesteld. Met het oog op berichtgeving van de overheid over de volksgezondheid en informatie over het reizen per openbaar vervoer zijn enkele veranderingen in de dienstregelingen doorgevoerd om medewerkers met een cruciaal beroep in staat te stellen zich voor hun werk op veilige onderlinge afstand te verplaatsen. Daarnaast is gewerkt aan verdere verbeteringen voor onze klanten, zoals de herontwikkeling van de stations van Motherwell en Aberdeen en de verbouwing van het station Glasgow Queen Street, dat wordt bediend door Abellio’s nieuwe en verbeterde treinen, waarin £ 475 miljoen is geïnvesteerd.

In heel Schotland heeft ScotRail de punctualiteit en betrouwbaarheid opnieuw hoger gescoord en het voortschrijdend jaargemiddelde (MAA) is verbeterd tot 91,9%. Uit het laatste onafhankelijke onderzoek onder reizigers is dan ook naar voren gekomen dat negen van de tien klanten tevreden zijn over ScotRail. Gezien het landelijke gemiddelde van 82% klanttevredenheid, behoren de reizigers van ScotRail daarmee tot de meest tevreden klanten in heel het VK.

De vanaf maart 2020 gederfde reizigersopbrengsten zijn op grond van het EMA-contract gecompenseerd met extra inkomsten van Transport Scotland (TS), zoals opgenomen in onderstaande tabel. ScotRail was vóór de coronacrisis licht winstgevend. Als gevolg van de pandemie hebben bijzondere waardeverminderingen van activa echter geleid tot een eenmalig verlies in 2020. Het kasuitstroomrisico voor de aandeelhouders is beperkt tot niet-aangesproken PCS- en andere garantstellingen van € 51 miljoen. ScotRail is in constructief overleg met TS over een verlenging van de EMA na 31 maart 2021.

ScotRail  

2020

2019

(in miljoen €) 

  

Reizigersopbrengsten

136,6

427,6

Overheidsinkomsten

887,6

534,7

Overige opbrengsten

12,6

41,2

Opbrengsten

1.036,8

1.003,5

EBIT*

-93,1

2,5

Kapitaalinvesteringen

9,5

22,4

   

PCS-garanties verstrekt door NS

31,8

32,7

Overige garanties verstrekt door NS

50,8

53,7

Totaal garanties verstrekt door NS

82,6

86,4

   

Aangesproken PCS-garanties

31,1

32,7

  • * EBIT bevat een eenmalig verlies van € 107 miljoen (2019: nihil). 
Toevoegen aan verslag
Print pagina