Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële positie

De robuustheid van de financiële positie van NS is het afgelopen jaar fors verslechterd. Dat blijkt uit de structuur en de samenstelling van het aanwezige kapitaal, de beschikbare liquiditeiten inclusief de aanwezigheid van gecommitteerde kredietfaciliteiten. Standard & Poor’s (S&P), een gerenommeerd kredietbeoordelingsbureau dat de financiële positie van bedrijven onderzoekt, heeft de credit rating van NS Groep NV in oktober verlaagd van A+, naar A met een negatief vooruitzicht. Deze rating is gebaseerd op een onderliggend kredietprofiel van bbb, verhoogd met 3 stappen (‘notches’) waarmee rekening wordt gehouden met onze aandeelhouder, de Nederlandse staat.
Voor de komende twaalf maanden zijn er financiële prognoses opgesteld waarbij ook een schatting van de aanhoudende bedrijfsimpact van corona is opgenomen. De beschikbare Nederlandse liquiditeiten bedragen ultimo 2020 ruim € 600 miljoen. Hiernaast is er een kredietfaciliteit van € 645 miljoen beschikbaar en zijn in december financieringsovereenkomsten gesloten voor een bedrag van ruim € 300 miljoen. Nadere detaillering is opgenomen in de paragraaf continuïteitsveronderstelling in de jaarrekening.

Toevoegen aan verslag
Print pagina