Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd mutatie overzicht van het eigen vermogen

(in miljoenen euro's)

Geplaatst kapitaal

Overige reserves

Ingehouden winsten

Onverdeeld resultaat

Totaal

Minderheids- belang

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari 2019

1.012

37

2.427

106

3.582

11

3.592

        

Resultaat

   

208

208

7

215

Niet-gerealiseerde resultaten

 

11

  

11

-

11

Totaalresultaat over de verslagperiode

-

11

-

208

219

7

226

        

Dividend aan aandeelhouders

  

-37

 

-37

-

-37

Overig

 

-

105

-106

-1

1

-

        

Stand per 31 december 2019

1.012

48

2.495

208

3.763

18

3.781

        

Resultaat

   

-2.378

-2.378

-203

-2.581

Niet-gerealiseerde resultaten

 

-27

  

-27

-

-27

Totaalresultaat over de verslagperiode

-

-27

-

-2.378

-2.405

-203

-2.608

        

Dividend aan aandeelhouders

 

-

-73

 

-73

 

-73

Terugdraaien dividend aan aandeelhouders

  

73

 

73

 

73

Overig

  

202

-208

-6

12

6

        

Stand per 31 december 2020

1.012

21

2.697

-2.378

1.352

-173

1.179

Toevoegen aan verslag
Print pagina