Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze activiteiten en prestaties in Nederland

Onze prestaties op het hoofdrailnet en de HSL

NS meet de kwaliteit van de dienstverlening op het hoofdrailnet en de HSL aan de hand van verschillende indicatoren. De prestatie-indicatoren hebben dit jaar beperkte waarde als weerspiegeling van onze inzet en prestaties.

Klanttevredenheid op het hoofdrailnet en de HSL

De reisbeleving van reizigers kent drie kernbehoeften. Dat zijn controle op de reis, de vrijheid om eigen keuzes te maken en waardering voor hem of haar als klant.

Toegankelijkheid

NS heeft de ambitie om reizigers met een beperking gelijkwaardige reismogelijkheden te bieden: steeds meer zelfstandig en met hulp waar nodig.

Innovaties

Innovaties moeten bijdragen aan de strategie van NS.

Prestaties hoofdrailnet en HSL

Goede prestaties zijn de basis voor tevreden klanten en gezonde financiële resultaten.

Internationale verbindingen

NS International werkt in partnership met Deutsche Bahn, Eurostar, NMBS, ÖBB en Thalys en verbindt Nederland met grote steden en regio’s in België, Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk.

Samenwerking bij (on)geplande buitendienststellingen

De komende jaren moet er veel spoor worden vervangen. Samen met ProRail zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk hinder voor reizigers is. In 2020 konden enkele werkzaamheden niet, of alleen in aangepaste vorm doorgaan.

Dienstregeling 2021

Zondag 13 december 2020 startte NS de dienstregeling 2021. Voor 99% van de reizigers is het een herkenbare dienstregeling: veel verbindingen blijven gelijk aan 2020.

Deur-tot-deurreis

Een reis begint meestal fietsend, soms lopend, met de auto of ander OV. Ook is de eindbestemming zelden het station zelf. We willen reizigers faciliteren bij hun behoefte aan een drempelloze en robuuste deur-tot-deurreis, samen met partners.

Kwaliteit van aansluitingen NS op andere vervoerders

In januari en februari was de kwaliteit van aansluitingen op andere vervoerders goed, alhoewel ook hier de februaristormen de score in deze maand drukten.

Toon meer resultaten