Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Jaarverslag 2020

Voorwoord van de president-directeur

NS heeft afgelopen jaar laten zien dat we ondanks grote tegenslag Nederland als vitaal bedrijf in beweging houden. Door de coronacrisis staan we komende jaren voor een forse opgave.

2020: in het teken van corona

De coronacrisis heeft NS hard geraakt: operationeel en financieel. We kregen te maken met een dramatische teruggang in het aantal reizigers en daarmee in het gebruik van onze deur-tot-deurdiensten en de winkels en services op het station.

Maatregelen

Voor de veiligheid van reizigers en medewerkers hebben we verschillende maatregelen genomen.

Samenwerken uit maatschappelijke verantwoordelijkheid

NS heeft vanaf de start van de coronacrisis gehandeld vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, door in opdracht van de Rijksoverheid vervoer voor vitale beroepen en noodzakelijke reizen mogelijk te blijven maken.

Gevolgen van corona

Op de stationsverbouwingen had corona nauwelijks negatieve invloed. Voor een aantal stationsprojecten had de vermindering van het aantal reizigers op onze stations zelfs positieve gevolgen.

Onze strategie

In februari 2020 presenteerde NS haar strategie voor de periode 2020-2025. Door de verwachte gevolgen van de coronapandemie op NS voor komende jaren hebben we de uitvoering van de strategie bijgesteld.

Verwachte ontwikkelingen op lange termijn

De wereld verandert in hoog tempo. Het coronavirus zorgt ervoor dat sommige ontwikkelingen juist sneller gaan en andere vertragen. Vanwege de grote onzekerheden is het lastig om voorspellingen te doen.

Hoe NS waarde toevoegt aan de samenleving

NS levert duurzame mobiliteit aan miljoenen reizigers per jaar in Nederland. Daarmee dragen we bij aan de economische ontwikkeling en de bereikbaarheid van steden en regio’s en aan de klimaatdoelstellingen.

Onze impact op Nederland

Tot in het eerste kwartaal van 2020 maakten veel Nederlanders dagelijks gebruik van onze treinen. Zelfs nu reizigersaantallen zijn gereduceerd, blijft onze impact op de maatschappij groot.

Sociaaleconomische impact door mobiliteit en reistijd

Het belang van mobiliteit in Nederland is door het Kennis Instituut Mobiliteit gewaardeerd op € 76 miljard. Op basis van dit onderzoek heeft NS een waarde gekoppeld aan elke kilometer die een klant bij ons kan reizen.

Toon meer resultaten