Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2020

(in miljoenen euro's)

2020

2019

   

Resultaat over de verslagperiode

-2.581

215

   

Totaalresultaat te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

  

Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten

-9

2

Veranderingen in waardering tegen reële waarde verwerkt via totaalresultaat

1

7

Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen

-18

2

Belastingen

 

-

 

-26

11

   

Totaalresultaat niet te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

  

Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen (zie noot 28)

-1

-

Belastingen

0

-

Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen als gevolg van herwaardering investeringen verwerkt volgens de equity-methode, na belastingen (zie noot 15)

0

-

 

-1

-

   

Totaalresultaat over de verslagperiode

-2.608

226

   

Toe te rekenen aan:

  

De aandeelhouder van de vennootschap

-2.405

219

Minderheidsbelang

-203

7

Totaalresultaat over de verslagperiode

-2.608

226

Toevoegen aan verslag
Print pagina