Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Belastingen

Winstbelastingen

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende belastingtarieven, rekening houdend met fiscale bepalingen en de waardering van tijdelijke verschillen.
De effectieve belastingdruk over het resultaat voor vennootschapsbelasting bedroeg -4,7% ten opzichte van 8,9 % in 2019. Ondanks het grote verlies voor belastingen voor 2020 bedraagt de belastinglast € 117 miljoen (2019: € 21 miljoen). Met name de afboeking van latenties als gevolg van de afgenomen toekomstige winstverwachting in Nederland en in Duitsland verklaart deze belastinglast en het verschil in belastingdruk.

Overige belastinginformatie

Loonheffing is een heffing die NS als werkgever inhoudt op de salarissen van werknemers en vervolgens afdraagt aan de Belastingdienst. In 2020 heeft de Belastingdienst uitstel gegeven voor de afdracht van loonbelasting. Over kosten wordt aan NS veelal het hoge omzetbelastingtarief in rekening gebracht. De in rekening gebrachte omzetbelasting kan NS verrekenen met over de opbrengsten te betalen omzetbelasting. De meeste opbrengsten van NS zijn belast tegen het lage of nul-omzetbelastingtarief. In het Verenigd Koninkrijk is het nul-omzetbelastingtarief van toepassing op de verkoop van treintickets. Vennootschapsbelasting is een belasting die over de fiscale winst wordt geheven. In onderstaande tabel worden de bedragen in miljoenen euro’s weergeven welke zijn betaald c.q. ontvangen.

Overzicht belastingen per land in € miljoen (minus betekent betaalde belasting)

  

Omzetbelasting

Loonbelasting

Vennootschapsbelasting

  

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Nederland

 

12

-108

-104

-425

0

0

Verenigd Koninkrijk

 

340

336

-263

-232

-1

-10

Duitsland

 

77

51

-16

-13

0

1

Totaal

 

429

279

-383

-670

-1

-9

Toevoegen aan verslag
Print pagina