Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Medewerkerbetrokkenheid 

Eind 2020 heeft het tweejaarlijks medewerkerbetrokkenheidsonderzoek plaatsgevonden. De respons was met 68% de hoogste ooit, in een steeds opgaande lijn sinds het begin van de meting. Met een algemen score van 7,6 en een Employee Net Promotor Score van 23% beoordelen onze medewerkers ons hoog. Medewerkers zijn trots en enthousiast over het werken bij NS. De werk-privébalans en thuiswerken vragen aandacht. Net als de toename van hinder en ongewenst gedrag. De resultaten worden besproken in de teams, er worden speerpunten geformuleerd en er wordt een plan van aanpak opgesteld.
Om te weten hoe we medewerkers ondersteuning kunnen bieden tijdens de coronacrisis hebben we als vervolg op het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek en de thuiswerkenquête zogeheten pulse-metingen geïntroduceerd: maandelijkse steekproeven onder thuiswerkers, leidinggevenden en operationeel personeel. Zij beantwoorden hiervoor 15 vragen en stellingen. Op basis van de resultaten nemen we gepaste maatregelen, volgen we de ontwikkelingen en stellen we waar nodig onze aanpak bij.

Toevoegen aan verslag
Print pagina