Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2020

(in miljoenen euro's)

2020

2019

    

1

Opbrengsten

4.564

6.661

1

Additionele bijdragen overheden in verband met corona

2.037

-

 

Totaal opbrengsten

6.601

6.661

    

2

Kosten personeel

2.455

2.305

3

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

2.637

823

4

Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden

464

534

5

Geactiveerde productie eigen bedrijf

-137

-147

6

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

747

634

7

Infraheffing en concessievergoeding

1.515

1.495

8

Overige bedrijfslasten

1.365

738

 

Bedrijfslasten

9.046

6.382

15

Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

2

8

 

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

-2.443

287

 

Financieringsbaten

39

12

 

Financieringslasten

-60

-63

26

Nettofinancieringsresultaat

-21

-51

 

Resultaat voor winstbelastingen

-2464

236

9

Winstbelasting

-117

-21

 

Resultaat over de verslagperiode

-2.581

215

    
 

Toe te rekenen aan:

  
 

De aandeelhouder van de vennootschap

-2.378

208

 

Minderheidsbelang

-203

7

 

Resultaat over de verslagperiode

-2.581

215

Toevoegen aan verslag
Print pagina