Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Greater Anglia

Voor Greater Anglia (GA) was het hoogtepunt in 2020 de verdere invoering van hoogwaardige nieuwe treinen op het net. Op al onze regionale routes in Norfolk, Suffolk en Cambridgeshire, plus de lijn tussen Marks Tey en Sudbury in Essex, zijn we per 1 februari 2020 overgegaan op onze nieuwe hybride Stadler-treinen, terwijl de intercitydiensten tussen Norwich en Londen sinds eind maart 2020 zijn overgenomen door nieuwe elektrische intercitytreinen. Voor de Stansted Express-diensten volgde de overgang vanaf eind juli 2020. Er werd ook volop doorgewerkt aan het testen en in gebruik stellen van onze nieuwe forensentreinen, waarvan de eerste tegen het eind van het jaar zijn ingevoerd. De reacties van de reizigers zijn heel positief.

Het was tevens een goed jaar voor de prestaties: de punctualiteit lag vanaf maart 2020 meestal tussen 91% en 97%, een resultaat dat deels is toe te schrijven aan de beperkte dienstregelingen en lagere reizigersaantallen wegens corona, evenals het effect van beide nieuwe treinen en de constante aandacht voor effectief onderhoud van de rest van de vloot. In het kader van het doorlopende investeringsprogramma voor stations werd de installatie van nieuwe klantinformatiesystemen in heel het netwerk voltooid, werden grote projecten ontwikkeld voor belangrijke locaties zoals Witham en Wickford en werd voor projecten voor verbetering van toegankelijkheid van Bury St Edmunds, Colchester en Needham Market financiering verkregen via het overheidsprogramma Access for All.

Op milieugebied hebben we beter gepresteerd: de resultaten over 2020 laten zien dat de CO2-uitstoot met 11% afnam, er 67% minder afval is gestort en er 50% minder gevaarlijk afval is geproduceerd. De samenwerking met Community Rail Partnerships (CRPs) heeft gezorgd voor verdere versterking van de lokale banden en verbeteringen; er is een nieuwe CRP van start gegaan op de lijn Hertford East en alle CRP's zijn geaccrediteerd volgens de spoorstrategie van het DfT voor plaatselijke gemeenschappen.

Tot slot hebben onze voortdurende verbeteringen in de dienstverlening externe, onafhankelijke erkenning gevonden: Greater Anglia is bij de Rail Business Awards verkozen tot "Train Operator of the Year" en Norwich is bij de National Rail Awards verkozen tot "Large Station of the Year" (de derde keer in vier jaar dat GA die prijs wint, na Cambridge in 2017 en Ipswich in 2018).

De dienstverlening van GA is tijdens de pandemie steeds uitstekend geweest, met verscherpte reinigingsregimes, heldere en tijdige informatie en begeleiding voor de klanten, consequent hoge punctualiteit, aan de situatie aangepaste dienstregelingen, doeltreffende samenwerking met partners, positieve ondersteuning van medewerkers en proactieve updates voor belanghebbenden. Die doeltreffende aanpak is erkend door het DfT en andere betrokken partijen.

De vanaf maart 2020 gederfde reizigersopbrengsten zijn op grond van de gewijzigde EMA-/ERMA-contracten gecompenseerd met inkomsten van de Britse overheid, zoals opgenomen in onderstaande tabel.

Greater Anglia  (in miljoen €) 

2020

2019

Reizigersopbrengsten

268,6

754,3

Overheidsinkomsten

345,2

0

Overige opbrengsten

115,6

113,7

Opbrengsten

729,4

868

EBIT vóór eenmalige posten

32,9

12,1

Kapitaalinvesteringen

-19,6

71,1

PCS-garanties verstrekt door NS

182,4

192,8

Aangesproken PCS-garanties (NS-deel)

53,8

56,7

Niet aangesproken PCS-garanties (NS deel)

128,6

136,1

*Intercompany financieel resultaat bestaat uit rente op aandeelhoudersleningen en garantievergoedingen aan de aandeelhouders NS en Mitsui.

Toevoegen aan verslag
Print pagina