Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 2020

(in miljoenen euro's)

2020

2019

   

Overig resultaat

-

-

Resultaat groepsmaatschappijen na belastingen

-2.378

208

Netto resultaat

-2.378

208

Toevoegen aan verslag
Print pagina