Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Sociale veiligheid

Het afgelopen jaar hebben we verschillende maatregelen genomen om de sociale veiligheid te bestendigen en waar mogelijk te verbeteren. Dit jaar kwam dat onder andere tot uitdrukking in anderhalvemetermaatregelen, zoals loopstromen op het station en in winkels. Ook hebben we camera’s, Veiligheid & Service-personeel en particuliere beveiligers ingezet op stations waar reizigers zich onveilig voelen en waar feitelijk sprake was van criminaliteit of overlast. Door de coronamaatregelen en het geringe aantal reizigers vielen afgelopen jaar de overlastplegers, zoals zwervers en hangjongeren, meer op. Dat zagen we onder andere terug in de meldingsbereidheid van medewerkers. We monitoren de overlast doorlopend en waar nodig spelen we hierop in. NS werkt doorlopend aan een open en proactieve veiligheidscultuur. We hebben afspraken gemaakt met (lokale) veiligheidspartners om de overlast tegen te gaan.

Incidenten met agressie 

Elk incident met agressie heeft grote impact op het leven van mensen. Daarom stimuleert NS medewerkers om agressie-incidenten altijd te melden. Het afgelopen jaar zijn er binnen heel NS 661 incidenten gemeld van agressie tegen medewerkers in de A-categorie (meest ernstige incidenten). Dit is een daling van 2,5% ten opzichte van het jaar ervoor (2019: 678). De incidenten betroffen vormen van bedreiging (231), daarnaast was er in 158 gevallen sprake van wederspannigheid. Verder was er sprake van lichamelijk geweld (158), bespugen (102), dreigen met een wapen (9) en aanranding (3).
Ondanks het geringe aantal reizigers is er, over het gehele jaar genomen, geen sprake van een erg grote daling. Dit is te herleiden naar het hervatten van de volledige dienstregeling per 1 juni waarbij er sprake was van meer zichtbaar personeel en het aanspreken op het naleven van coronamaatregelen en mondkapjesplicht. Sinds 1 juni legt NS vast of de aanleiding corona gerelateerd was. Dit was bij 83 incidenten in de A-categorie het geval. Van het geüniformeerde personeel waren 714 medewerkers betrokken bij enige vorm van fysieke agressie (2019: 744).
In de trein is het aantal agressie-incidenten in de A-categorie met 18,6% gedaald: 197 in 2020 tegenover 242 in dezelfde periode 2019. Op het station is het aantal toegenomen met 7,2% (430 in 2019 tegenover 461 in 2020). Op het station is op incidenten beter te acteren. Ondersteuning van Veiligheid & Service, politie en/of hulpdiensten is daar eerder ter plaatse dan in een rijdende trein.
Het aantal letselgevallen is gestegen met 1,8%: in 2020 waren er 171 letselgevallen als gevolg van agressie tegen medewerkers (2019: 168). Dit betreft voor het grootste deel licht letsel (88,3%). In 162 gevallen ging het om geüniformeerde medewerkers van NS (2019: 153), waarvan 119 Veiligheid & Service-medewerkers.

Toevoegen aan verslag
Print pagina