Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Innovaties

Innovaties moeten bijdragen aan de strategie van NS. Dit houdt in dat ze bijdragen aan een van de volgende aspecten: reizigers terugwinnen, efficiënt treinbedrijf, ontwikkeling van duurzame hubs, uitbreiden en balans vinden tussen vraag en aanbod, digitaal gedreven bedrijf, vergroten duurzame (internationale) mobiliteit. Afgelopen jaar hebben we aan onder andere 7 innovaties gewerkt, deels zijn dit innovaties waar we over een periode van meerdere jaren aan werken. Deze 7 innovaties dragen 5 keer bij aan de aspecten efficiënt treinbedrijf, 3 keer aan digitaal gedreven bedrijf en aanbod en ook 3 keer aan afstemming en balans vraag en aanbod.

Automatic Train Operation (ATO)

Na de eerste, succesvolle experimenten met ATO op de Hanzelijn eind 2019 hebben we het ATO-programma in 2020 vervolgd. In het eerste halfjaar hebben we geëxperimenteerd met ATO over ERTMS, waarbij we in kleine stapjes een trein automatisch hebben laten rijden tussen Zwolle en Lelystad. Ook hebben we geëxperimenteerd met object-detectietechnologie. Met behulp van machine learning en een geavanceerde camera is een model getraind om onder andere objecten als auto’s en fietsen te herkennen en de afstand daarvan tot het spoor in te schatten. Daarnaast voerden we succesvolle experimenten uit met ATO over ATB Eerste Generatie tussen Haarlem en Den-Haag. Er is bij deze experimenten speciale aandacht voor de combinatie tussen mens (machinist) en machine (ATO-trein) om deze samen zo goed mogelijk te laten presteren. Voor het experimenteren met ATO in het rangeerproces zijn we eind 2020 een marktconsultatie gestart waarin NS marktpartijen vraagt om gezamenlijk te innoveren.

Innovatietrein

In de tweede helft van 2020 hebben we een trein vrijgemaakt om innovaties te kunnen testen. Deze innovatietrein zetten we in voor testen met onder meer beeldherkenning door middel van artificial intelligence. Ook hebben we nieuwe technologieën getest voor een exacte positiebepaling op het spoor. Om een trein op de juiste positie te laten stoppen met ATO, maar ook om zijn snelheid te bepalen om de geplande aankomsttijd te halen, is het nodig om exact te weten op welke positie een trein zich bevindt.

Camera-inspecties

Een groot deel van onze treinen moet elke 48 uur een technische inspectie ondergaan. Deze inspecties vinden nu plaats als de treinen niet rijden, in de nacht op volle opstelterreinen. We passen deze inspecties aan, onder meer met camera’s die geautomatiseerd foto’s maken van onderdelen. Servicemonteurs kunnen de foto’s overdag beoordelen, waardoor we herstelwerkzaamheden efficiënter kunnen indelen en treinen snel weer terug in de dienstregeling kunnen. We onderzoeken of het mogelijk is om foto’s in de toekomst automatisch te beoordelen met behulp van beeldherkenningstechnologie.

Treinwijzer

In november heeft NS de Treinwijzer geïntroduceerd. Wanneer reizigers hun treinreis vooraf online aanmelden via de Treinwijzer krijgen ze meer inzicht in de verwachte drukte in de trein. Ze krijgen een seintje als de trein drukker lijkt te worden of uitvalt. Met de input van reizigers via de aanmeldservice wordt de druktevoorspelling nog nauwkeuriger en helpen we reizigers in een tijd met veranderd reisgedrag de juiste trein te kiezen.

3D-objecten

NS is gestart met het vastleggen van stations en stationsdelen in 3D. Dat gebeurt met behulp van drones en de lasertechnologie LiDAR. Met de nauwkeurige dronebeelden kunnen we sneller en beter inschatten wat de actuele en accurate toestand van stationsonderdelen en andere objecten is. De toepassing van deze technologie leidt tot efficiënter beheer

5G

5G biedt de mogelijkheid om met een zeer kleine vertraging enorme datavolumes te versturen. Hiermee worden nieuwe automatiseringsconcepten en nieuwe dienstverlening mogelijk in de trein, op het spoor, op het station en in werkplaatsen. In 2020 hebben we ons georiënteerd op de kansen en mogelijkheden en zijn we de eerste experimenten voor de ontwikkeling van 5G-toepassingen gestart.

Hyperloop

De hyperloop is een concept voor een vacuümtrein. Voordat een concept hiervoor commercieel kan worden ingezet, moeten nog fundamentele onderzoeksvragen worden beantwoord. Het driejarige Hyperloop Development Program is gestart om aan te tonen dat hyperloop een haalbaar en veilig transportmiddel is dat technisch werkt. NS participeert (samen met een coalitie van partners) hierin om bij te dragen aan de ontwikkeling van het concept en om te onderzoeken of er voor NS in de toekomst een rol is weggelegd die aansluit bij onze strategie. Een multidisciplinair team van NS richt zich in het bijzonder op operationele scenario’s, veiligheidsaspecten en reizigersbehoeften.

Toevoegen aan verslag
Print pagina