Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Arbeidsveiligheid

NS rapporteert over fysieke ongevallen op basis van de TRR (Total Recordable Rate). Het gaat om alle voorkomende arbeidsongevallen met en zonder verzuim uitgedrukt in aantal per miljoen gewerkte uren. De TRR kwam in 2020 uit op 3,4 (2019: 4,5). De daling komt door het arbeidsveiligheidsbeleid, waarin NS stuurt op de risico-inventarisatie en -evaluatie, een top vijf van risico’s met actieverbeterplannen, de kritische arbeidsveiligheidsprocessen, periodieke gesprekken tussen management en medewerkers en medewerkers onderling, het melden en afhandelen van gevaarlijke situaties en ongevalsonderzoek. Directie en management zijn intensief betrokken bij het arbeidsveiligheidsbeleid en bespreken de voortgang periodiek aan de hand van het arbeidsveiligheidsdashboard.

Gevaarlijke stoffen

Het RIVM heeft afgelopen jaar in het kader van het programma Gevaarlijke stoffen onderzoek gedaan naar arbeidsomstandigheden in relatie tot chroom-6 in het verleden. De resultaten hiervan zijn in 2021 beschikbaar.

Toevoegen aan verslag
Print pagina