Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Sociaaleconomische impact door veiligheid

NS draagt bij aan een veiligere samenleving door veilig vervoer en een veilige omgeving te bieden aan reizigers en medewerkers. We werken aan arbeidsveiligheid, sociale veiligheid, en veilig reizen.

De maatschappelijke kosten van arbeidsveiligheid (ongevallen) bedroegen in 2020 € 20 miljoen (15 miljoen in 2019). De maatschappelijke kosten van sociale (on)veiligheid in 2020 zijn ongeveer € 10 miljoen, wat gelijk is aan 2019.
Voor veilig reizen werkt NS samen met partners aan het voorkomen van botsingen, ontsporingen of onveilige situaties op het station. In 2020 waren de maatschappelijke kosten van onveilige situaties circa 6 miljoen. In het voor- en natransport is het aantal verkeersongevallen en de impact daarvan vele malen groter en deze impact bedraagt in 2020 48 miljoen (117 miljoen in 2019).
Vergeleken met reizen met de auto is reizen met de trein relatief veilig. We berekenen deze positieve impact door het aantal vermeden ongelukken te bepalen. Dit doen we door te kijken hoeveel meer ongelukken waren gebeurd als onze keuzereizigers de auto hadden gepakt. De maatschappelijke baten van veilig vervoer per trein bedroeg circa € 278 miljoen voor 2020 (629 miljoen in 2019).

Toevoegen aan verslag
Print pagina