Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiën in het kort

Corona heeft een significante invloed op de financiële prestaties van NS. In 2020 bedroegen de opbrengsten van NS € 6.601 miljoen (2019: €6.661 miljoen). In deze opbrengsten is een vergoeding opgenomen van € 2.367 miljoen van de Britse en Nederlandse overheid om de treinen te blijven rijden ondanks de significant lagere reizigersaantallen als gevolg van de coronacrisis.

NS investeerde afgelopen jaar € 548 miljoen, vooral in de aanschaf van nieuwe treinen en modernisering van treinen. NS realiseerde een negatief resultaat uit bedrijfsactiviteiten van -€ 2.443 miljoen (2019: € 287 miljoen) met een bijbehorend nettoverlies over 2020 van -€ 2.581 miljoen (2019: € 215 miljoen). In het resultaat uit bedrijfsactiviteiten is opgenomen een bijzonder verlies als gevolg van een bijzondere waardevermindering en een voorziening voor verlieslatende contracten van € 2.332 miljoen als gevolg van verslechterde vooruitzichten voor ons bedrijf voornamelijk veroorzaakt door de gevolgen van corona voor de spoor-sector.

(in miljoenen euro’s)

2020

2019

Opbrengsten

6.601

6.661

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten voor bijzondere waardeverminderingen en voorziening verlieslatende contracten

-111

287

Bijzondere waardeverminderingen en voorziening verlieslatende contracten

-2.332

0

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten na bijzondere waardevermindering en voorziening verlieslatende contracten

-2.443

287

Netto financieringsresultaat

-21

-51

Resultaat voor winstbelastingen

-2.464

236

Winstbelasting

-117

-21

Resultaat over de verslagperiode

-2.581

215

Minderheidsbelang derden

-203

-7

Resultaat toe te rekenen aan de aandeelhouder

-2.378

208

Toevoegen aan verslag
Print pagina