Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze impact op Nederland

Tot in het eerste kwartaal van 2020 maakten veel Nederlanders dagelijks gebruik van onze treinen. Zelfs nu reizigersaantallen zijn gereduceerd, blijft onze impact op de maatschappij groot. Dat zien we op gebieden als mobiliteit, veiligheid, milieu en onze bestedingen. We geven onze maatschappelijke impact transparant weer door onze positieve en negatieve milieu- en sociaaleconomische effecten op de omgeving uit te drukken in euro’s. In dit hoofdstuk hebben wij geprobeerd dit zoveel mogelijk te objectiveren en deels uit te drukken in financiële bedragen.

In een notendop

In 2020 maakten reizigers ruim 8 miljard kilometers met de trein. Dit is aanzienlijk minder dan in 2019. De afname in gereisde kilometers heeft ervoor gezorgd dat de positieve impact van mobiliteit door NS is verminderd. Een ander gevolg van het lagere aantal reizigerskilometers is dat de negatieve impact daalt doordat er minder reistijd is en de milieu-impact van het voor-en natransport is afgenomen. Per saldo is de positieve impact van NS op de maatschappij € 2.146 miljoen (€ 3.250 miljoen in 2019).
Reizen met de trein heeft ook dit jaar een zeer kleine impact op het milieu in vergelijking met de auto. De totale positieve impact ten opzichte van de auto is 2020 wel afgenomen door het lagere aantal reizigerskilometers in vergelijking met 2019.

Maatschappelijke impact NS

Maatschappelijke
impact NS

Impact 2020

% tov 2019

% tov 2014

 

Impact
ten opzichte van de auto

% tov 2019

% tov 2014

 

(in € miljoen)

(in € miljoen)

(in € miljoen)

 

(in € miljoen)

(in € miljoen)

(in € miljoen)

        

mobiliteit

3.616

-56%

-49%

  

nvt

 

bestedingen

1.377

1%

11%

  

nvt

 

opleiding

11

-15%

15%

  

nvt

 

reistijd

-2.722

-55%

-47%

  

nvt

 

milieu

-53

-31%

-63%

 

€ 137

-55%

-41%

veiligheid en gezondheid

-84

-75%

nvt

 

€ 278

-56%

-49%

Totaal

2.146

      

Nadere informatie over de gehanteerde methodologie, uitgangspunten, waarderingen en bronnen vindt u in NS Methodologie maatschappelijke impactanalyse Handboek 2020

Toevoegen aan verslag
Print pagina