Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3. Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

(in miljoenen euro's)

2020

2019

Afschrijvingskosten Materiële vaste activa

335

322

Afschrijvingskosten Vastgoedobjecten

8

8

Afschrijvingskosten Immateriële vaste activa

84

71

Afschrijvingskosten Gebruiksrechten vaste activa

482

422

Totaal afschrijvingskosten

909

823

   

Bijzondere waardeverminderingen Materiële vaste activa

1.474

-

Bijzondere waardeverminderingen Immateriële vaste activa

148

-

Bijzondere waardeverminderingen Gebruiksrechten vaste activa

111

-

Totaal bijzondere waardeverminderingen

1.733

0

 

Terugneming bijzondere waardeverminderingen Materiële vaste activa

-2

 

Terugneming bijzondere waardeverminderingen Vastgoedobjecten

-3

0

Totaal terugneming bijzondere waardeverminderingen

-5

 
   

Totaal

2.637

823

Voor de toelichting op bijzondere waardeverminderingen van vaste activa wordt verwezen naar noot 14.

Toevoegen aan verslag
Print pagina