Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5. Geactiveerde productie eigen bedrijf

De geactiveerde productie eigen bedrijf 2020 ad € 137 miljoen (2019: € 147 miljoen) heeft vooral betrekking op de revisie van treinen.

Waarderingsgrondslag

De geactiveerde productie eigen gebruik bevat de direct toerekenbare personeelskosten, kosten voor materialen en toerekenbare indirecte kosten die gebruikt zijn bij de constructie van activa voor eigen gebruik.

Toevoegen aan verslag
Print pagina