Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

(in miljoenen euro's)

2020

2019

Kosten van uitbesteed werk

186

143

Schoonmaakkosten

96

99

Onderhoudswerkzaamheden

261

185

Automatiseringskosten

204

207

Totaal

747

634

De kosten van uitbesteed werk zijn kosten die betrekking hebben op de uitvoering van opdrachten aan derden die niet vallen onder de overige rubrieken binnen deze categorie.

Toevoegen aan verslag
Print pagina