Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Aantrekkelijke en inclusieve werkgever

NS is een van de grootste werkgevers van Nederland. Vakkundige en vitale medewerkers zijn voor NS cruciaal in het waarmaken van onze strategie. Afgelopen jaar werden medewerkers voor nieuwe uitdagingen gesteld. We hebben nieuwe manieren gevonden om te blijven werken aan behoud van vakmanschap, de ontwikkeling van talent en leiderschap en instroom van nieuw talent om sterk en wendbaar uit de crisis te komen. Afgelopen jaar ging uiteraard veel aandacht uit naar de gezondheid en het welzijn van de medewerkers.

Onze medewerkers   

  • Ultimo 2020 bestond de NS-populatie in Nederland uit 19.305 medewerkers (17.461 fte) (2019: respectievelijk 20.074 en 17.742)

  • Het aandeel vrouwen bij NS is 31% (2019: 32%) (2019: 32%)

  • NS heeft 71% fulltime medewerkers (man-vrouwverdeling: 82%/18%) en 29% parttime medewerkers (man-vrouwverdeling: 37%/63%) (2019 69% fulltimers, m-v 82-18%; 31% parttimers, m-v 37-63%)

  • Van alle NS-medewerkers heeft 93% een contract voor onbepaalde tijd (2019: 87%) (man-vrouwverdeling: 94%/91%) en 7% heeft een tijdelijk contract (man-vrouwverdeling: 6%/9%) (2019: 87% contract onbepaalde tijd, m-v 91-78, 13% tijdelijk contract, m-v 9-22%)

  • De gemiddelde leeftijd van medewerkers is 45 jaar (2019: 45)  

  • NS had in 2020 een flexibele schil van ongeveer 4,7% ingehuurd personeel  (2019: 6,1%)

Toevoegen aan verslag
Print pagina