Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

7. Infraheffing en concessievergoeding

(in miljoenen euro's)

2020

2019

Nederlandse treinconcessies

401

408

Engelse treinconcessies

792

856

Duitse treinconcessies

323

231

Totaal

1.515

1.495

De infrastructuurheffing en de concessievergoedingen voor de Britse spoorwegen bevatten een bedrag van € 25 miljoen (2019: € 18 miljoen) dat betrekking heeft op het mechanisme van Central London Employment (CLE), de totale geregistreerde CLE-impact in 2020 heeft een bedrag van € 20 miljoen betrekking op voorgaande jaren (2019: € 6 miljoen). Het definitieve CLE-percentage wordt na balansdatum definitief bepaald.

Op de regel Engelse treinconcessies is een bedrag van € 330 miljoen in mindering gebracht als additionele vergoeding als gevolg van corona.

Waarderingsgrondslag

Correctiemechanismes HRN concessie

In de uitvoeringsovereenkomst met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een aantal correctiemechanismes opgenomen ter vaststelling van de concessieprijs. De correctie die betrekking heeft op de gemiddelde rentabiliteit gedurende de concessie wordt als vordering verantwoord op het moment dat conform de berekeningssystematiek, zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst, het recht ontstaat. De correctie wordt lineair verantwoord over de concessieduur. Overige (éénmalige) betalingen uit hoofde van de overeenkomst worden lineair verantwoord over de concessieduur.

Correctiemechanismes Engelse treinconcessies

In de concessieovereenkomsten, voornamelijk met ministeries van Transport (Department for Transport, Transport Schotland) en de infrabeheerder Network Rail zijn een aantal correcties mechanismes opgenomen waaronder die voor 'Central London Employment (CLE)' waarmee de concessievergoeding kan worden aangepast en voor een vergoeding voor gederfde inkomsten als gevolg van werkzaamheden aan de spoorinfrastructuur. De CLE is een index welke jaarlijks wordt aangepast, waarna de concessievergoeding in het betreffende verslagjaar hiervoor door het DfT kan worden aangepast en worden verantwoord. Het recht op vergoeding voor gederfde inkomsten en de wijze van berekening is in het contractueel bepaald en zal worden opgenomen in het jaar waarin de derving heeft plaatsgevonden op basis van een ingeschatte berekening.

Toevoegen aan verslag
Print pagina